Landscape.jpg

נתוני הדישון וההבשלה 

בזמן המתאים

להגדלת הרווחיות

אודותינו

 

 אנו קבוצה עתירת ניסיון בטיפוח חלקות מטעים באמצעות שרותי תכנון הדישון והקטיף להגדלת הרווחים 

 

יש לנו רקורד מוכח של הגדלת כמות היבולים ויישום   תהליכים אופטימליים לניהול גידול ושיפור הרווחיות אצל מגדלי זיתי שמן ושקדים בארץ

  

Track Record.png

אנו מנתחים נתוני יבולים לניהול תהליך ההבשלה

באמצעות דגימת מאפייני הפרי להתאמת

בסוף אוגוסט חזינו את תאריך המסיק לאמצע נובמבר

New HP Plot Graph I H.png
המלצות לדישון​ -
חיזוי תאריך המסיק -
הערכת היבול -
 :למתן תובנות עבור

מגדלים:  איך לדשן ומתי לקטוף.

ספקי דשנים:  כמות שנצרכה ותחזית לדרישה.

מפעילי בתי-בד ומעבדים:  תפעול ציוד ומתקנים יעיל.

ספקי ציוד ושרותים:  ניצול משאבים אופטימלי.

 

להפיק תועלת:

  • חיזוי ותכנון טובים יותר.

  • שיפור בתיאומים.

  • חסכון בעלויות.

  • יותר רווחים מאותם משאבים.

 
אנו מתכננים את הדישון וחוזים את המסיק או הקטיף
 

השירותים

Olives.png

חיזוי מסיק זיתי שמן

השרות מספק תחזית לתאריך אופטימלי למסיק חלקת הזיתים למיקסום  הכמות והאיכות של שמן הזית.

השרות מציע גם את התאריך להכנות והתאומים לקראת המסיק.

New HP Plot Report H.png

הדוח מציין:

  • התראות על רמת המים בפרי ומצב ההבשלה.

  • המלצות לתאריכי המדידה הבאה – כולל תאריכים מומלצים למסיק אופטימלי.

תכנון דישון לזיתי שמן

לאפשר מיקסום היבול והרווח וכדי לתת בכל שלב בחיי העצים בדיוק את מנת הדשן הנדרשת ובכך להשתמש במשאבים באופן אופטימלי ולהקטין את הפגיעה בסביבה כתוצאה מעודפי הדשן.

FP Oil Olives Periods H.png

השרות ניתן במשך כל השנה, לכל חלקה וחלקה בנפרד:

הבסיס לתכנון הוא ערכי הסילוק – המינרלים שנלקחו מהעצים במסיק הזיתים והגזם.

הייחוד שלנו:

  • לשים דגש על הפרי - מדידות מעבדה של המקור להכנסה ולא את הערכים הסביבתיים. 

  • ריכוז מערכי נתונים ייחודיים - מאגר מאפיינים ליבולים שונים המשקפים את מצבי הצמיחה.

  • אלגוריתמים לחיזוי - ניתנים להתאמה לגידולים שונים ומתחשבים בשינויי מזג האוויר והשפעה הסביבתית.

  • תוצאות בשטח - מעבר לפעילות מוטת מידע עם החזר השקעה מהיר.

דרך יעילה לגידול יבולים ולהגדלת ההכנסות והרווחים 

 

צור קשר

תתקשרו או שלחו הודעה להצעת מחיר

תודה על השליחה